MPB - 3500

بدنه از استلس استیل ، دارای چرخ دو قلو ترمزدار ، دارای دو طبقه متحرک در قسمت بالا و پایین

;