MPB - 1620

سه شکن هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع و ترند ، چرخ های ترمز مرکزی سایز 200 با راهنما ، رویه و کاور و پدال از اس بی اس

;