MPB - 1300

دارای یک شکن دستی ، بدنه از استنلس استیل

;