مهرپویان بهداشت

دفتر مرکزی: تهران ، خیابان کریم خان زند ،انتهای خیابان شهید عضدی جنوبی ، نبش خ صارمی ، پلاک 62 ، طبقه دوم
تلفــن : 88925411/2
فاکـس : 88925413
 
کارخانه : شهرک صنعتی عباس آباد ، بلوار ابن سینا ، خیابان 57 ( شقایق ) ، اولین فرعی خیابان بهارستان 2 ، خیابان نرگس 2/3 ، پلاک 1285
تلفـن : 36426791/2-021
فاکـس: 36426794-021
پست الکترونیکی: 
Info@mpb-med.com