تخت بستری MP1110

جزییات کالا

سه شکن با قابلیت تنظیم ارتفاع

دارای سر تختی با قابلیت جدا شدن

دارای هندست و موتورهایی با استاندارد IP66